Bağla

Ellinaz Famil qızı Balaşova

Teatrın baş rəssamı

İşlədiyi müddətdə S.S.Axundov "Tamahkar”, C.Məmmədquluzadə "Kamança”, İ.Məlikzadə "Subaylarınızdan görəsiniz”, S.S.Axundovun "Eşq və İntiqam"  Çingiz, S.M.Qənizadə "Nəbakər qonşu”, Q.Rəsulov "Məhəbbət oyunu”, S.Dağlı "Oyun bitdi”, N.B.Vəzirov "Hacı Qəmbər”, Ə.Əmirli "Onun iki qabırğası”, İ.Əfəndiyev "Unuda bilmirəm”, S.Axundov "Bəndalı bəndə düşüb”, H.Mirələmov "Vicdanın hökmü”, T. Məmmədov "Ana abidəsi", A.Səfərli "Qarabağım qan ağlar”, Y.Əzimzadə "Nəsrəddin”, M.F.Axundzadə "Hacı qara”, Ə.Əmirli "Yeddi məhbusə”, Ş.Tofiqqızı "Taleyin bir üzü”, S.Rüstəm "Çimnaz xanım yuxudadır” , H.Mirələmov "Xəcalət”, Ə.Haqverdiyev "Dağılan tifaq”,S.Dağlı "Adı sənin, dadı mənim”, Ə.Haqverdiyev "Məşədi Qulam qiraət öyrənir”, S.Rüstəm "Gəldi-gedər”, Rəhman Əlizadə "Dünyanın axırı", Ə.Əmirli “Varlı qadın”, S.S.Axundov “Tamahkar”, E.Abdullayeva “Ağ qayıq”, Ş.Qurbanov “ Olmadı elə, oldu belə”, C.Məmmədov “Günəş zindanda” , N.Vəzirov “Müsibəti-Fəxrəddin”, Ş.Qurbanov “Özümüz bilərik”, S.S.Axundov “Eşq və intiqam”, E.Hüseynbəyli “Qaçaq qocalar”, M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və Dərviş Məsətli şah”, S.İbrahimli “Sadığın toyu”, N.Kazımov “Ələddinin sehrli çırağı”, Ə.Orucoğlu “Nənənin kələyi”,  A.Şaiq “Bir saat xəlifəlik” , Ə.Səmədli “Əhmədin vəfalı xoruzu” Y.Əzimzadə “Nəsrəddin”, A.Həsənoğlu “Yaddaş”,A.Mehdiyevin “Oyun” və s. tamaşaların quruluşçu rəssamıdır.